Quý khách cần đặt hoa vui lòng liên hệ:

Website: florists.vn

Điện thoại: 038 255 86 90

Mail: floristsvn@gmail.com

Địa chỉ: 51 Hồ Thị Kỷ Quận 10 TpHCM